Om Lotsvillan

Här bodde lotsarna

Lotsvillan byggdes för att erbjuda boende till lotsarna som guidade upp mot 100 fartyg/dygn genom Falsterbokanalen. Sedan 15 år tillbaka är Lotsvillan i privat regi och vi som jobbar här heter Tina och Eva. Vi hoppas att vi får glädjen att välkomna dig!

Varför en Falsterbokanal?

I november 1939 fick Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen uppdraget att utreda ett kanalbygge för att undvika tyska minfält, vilka låg väldigt nära den svenska kusten. Falsterbokanalen skulle ge sjöfarten en skyddad passage och beslut fattades på endast tre månader.

Då det var mitt under brinnande kriget var det bråttom och arbetet forcerades och budgetar överskreds men 20 månader senare, i augusti 1941 passerade den första båten genom kanalen.

Många fartyg har genom åren gått genom Falsterbokanalen, men idag är det nästan bara turistbåtar. Under sommarmånaderna kan man från Lotsvillan njuta av ett pärlband av båtar som väntar på att bron ska öppnas.

Samtliga bilder kommer från Kulturföreningen Calluna.